Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Onze werkwijze

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen en kredieten als volgt van dienst:

 • Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant;
 • Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiele instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen;
 • Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiele instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen.
 • Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem of haar gewenste financiele product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld in geval van overlijden. Ook in die situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiele instelling.

Gedragscode

 • Wij verklaren ons in ons dagelijks handelen te laten leiden door onderstaande uitgangspunten;
 • Wij geven onze clienten adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende client.
 • Wij houden in onze adviezen rekening met de belangen van onze clienten op langere termijn, voor zover wij hiermee bekend zijn of deze kunnen veronderstellen.
 • Wij werken niet mee aan constucties die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze clienten. Ook niet in het geval de client hier expliciet om vraagt en ons juridisch vrijwaart van eventuele gevolgen.
 • Bij het afsluiten van een financieel product of tijdens de looptijd van dit product of indien een beroep gedaan wordt op dit financiele product werken wij op geen enkele wijze mee aan het bewust verstrekken van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiele instellingen.
 • Wij behandelen en beschouwen alle gegevens van onze clienten als strikt vertrouwelijk. Informatie over en van clienten wordt door ons uitsluitend gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de client ons heeft toevertrouwd.
 • In ons dagelijks handelen zijn wij ons er terdege van bewust dat wij een vertrouwensfunctie vervullen en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van ons kantoor maar de gehele branche van dit financiele dienstverlening kan schaden.