Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Advies en Bemiddeling

2. Productadvies

Kiest u voor advies en bemiddeling voor een of meerdere financiele producten dan analyseren wij uw financiele situatue specifiek voor dat onderwerp. Denk Bijvoorbeeld aan:

  • bijverzekeren van pensioen
  • beleggen van spaargeld
  • advies bij het aankopen van een lijfrenteuitkering

Wij brengen uw financiele situatie in beeld, geven u advies in de vorm van een productoplossing en handelen desgewenst ook zaken voor u af.

3. Hypotheekadvies

Hypotheekadvies geven wij aan relaties in het geval er een wens bestaat de hypotheekvorm te wijzigen. Hypotheekadvies kan ook betrekking hebben op advies en bemiddeling voor verhoging van de bestaande hypotheek.

4. Persoonlijk Financieel Plan

Wij stellen een Persoonlijk Financieel Plan voor u op wanneer u voor het eerst bij ons een hypotheek afsluit en /of wanneer uw financiele situatie aanleiding geeft voor uitgebreid advies.

Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek bieden wij altijd een Persoonlijk Financieel Plan aan. Hiermee vinden wij aansluiting bij de adviesleidraden van de Autoriteit Financiele Markten.

Wij besteden in een adviesrapport aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Woning en hypotheek
  • Overlijdensrisico
  • Pensioenvooruitzicht
  • Arbeidsongeschiktheidsrisico
  • Werkloosheidsrisico

Reeds aanwezige levensverzekeringen (geen advies/bemiddeling)

5. Advies huidige financiele voorzieningen

In de meeste huishoudens zijn in het verleden een of meerdere levens of spaarverzekeringen afgesloten. Hiernaast kunnen er depo-

sito's, beleggingsrekeningen en kredietovereenkomsten lopen. Wanneer u deze voorzieningen wilt laten beoordelen op kwaliteit en doelmatigheid dan stellen wij een analyse voor u op, wij geven u per voorziening advies en bieden u ook alternatieven aan wanneer dat gewenst en/of noodzakelijk is.

6. Second Opinion

Heeft u bij een ander bedrijf advies ontvangen, dan kunt u dit advies bij ons laten beoordelen op de aspecten die eerder genoemd staan onder Deskundig en Betrouwbaar. Wij geven bij een second opinion geen advies, maar rapporteren in een helder verslag onze bevindingen. U bent dan aanmerkelijk beter in staat de kwaliteit en de volledigheid van het ontvangen advies te beoordelen. Wij willen u desgewenst ook zelf van advies voorzien.

7. Vervolgadvies

Bij vervolgadvies wordt het eerder verstrekte advies opnieuw beoordeeld en waar nodig herzien om steeds aansluiting te hebben bij uw doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. Het kan om kleine of grotere aanpassingen gaan. Denk bijvoorbeeld aan wijziging van de overlijdensrisicodekking, advies bij het verlengen van uw hypotheekrentecontract, advies bij afwijken van uw beleggingsprofiel en advies bij het doen van uw belastingaangifte.